Eva Tampírová
hypoteční makléřka - České Budějovice
vázaný zástupce GEPARD FINANCE a.s.
IČ: 721 88 731

Pražák 123
389 01 Vodňany

Mobil
+420 776 589 787

 

Reklamační řád

GEPARD FINANCE a.s.
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČ: 259 73 843, DIČ: CZ 259 73 843
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen "GEPARD")

 

Reklamační řád

společnosti GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 259 73 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen „GEPARD“)

1.  Základní ustanovení
1.1   Smluvním partnerem GEPARD (dále jen „franšízou GEPARD“) je samostatná fyzická či právnická osoba jednající vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet a má se společností GEPARD uzavřenou Smlouvu o franšíze.
1.2   GEPARD a franšíza GEPARD zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1.3   Tento reklamační řád (dále jen „řád“) stanoví pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů GEPARD.
1.4   Tento řád je závazný pro všechny franšízy GEPARD na území České republiky a může být měněn pouze společností GEPARD.

2.  Názvosloví
2.1   Klientem se pro účely řádu rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti GEPARD uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (hypotéka, refinancování hypotéky, americká hypotéka, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry).
2.2   Reklamací se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči formě a obsahu klientovi poskytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření GEPARD, případně nápravu vzniklého stavu.
2.3   Stížností se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců či makléřů GEPARD.

3.  Podání reklamací a stížností
3.1   Způsob podání reklamací a stížností
3.1.1  Reklamace a stížnosti lze podat několika způsoby, a to:
   - písemnou formou na adresu sídla GEPARD FINANCE a.s. Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín,
   - elektronickou poštou (e-mail) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
   - písemně nebo osobně na provozovně franšízy GEPARD, která reklamovanou službu/informaci poskytla.
3.2   Základní náležitosti podání reklamací a stížností
3.2.1  Reklamace nebo stížnost musí obsahovat následující údaje:
- jméno a příjmení klienta,
- kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail klienta,
- číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
- název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
- jméno a příjmení makléře GEPARD, který reklamovanou službu poskytl,
- čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).
3.2.2   K reklamaci/stížnosti je klient povinen doložit všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle bodu 3.2.1. řádu obsahem reklamace/stížnosti, vyzve společnost klienta k jejich doplnění.

4.  Lhůty pro vyřízení reklamace a stížnosti
4.1  Reklamace/stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení GEPARD, nebo ode dne, kdy byly GEPARD doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace/stížnosti.

5.  Informování klienta o výsledku řešení reklamace a stížnosti
5.1  Klient je ve lhůtě dle bodu 4.1 řádu informován o výsledku řešení reklamace/stížnosti, a to elektronicky na jím uvedený e-mail nebo písemně formou doporučeného dopisu na klientem uvedenou kontaktní adresu. V případě, že dopis bude zaslán na klientem uvedenou kontaktní adresu a klient tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace/stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na GEPARD.
5.2  Reklamaci/stížnost může GEPARD uznat jako oprávněnou nebo odmítnout jako neoprávněnou.

6.  Ostatní ustanovení
6.1  V případě, že klient, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle tohoto řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s franšízou GEPARD v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. České obchodní inspekce (www.coi.cz).
6.2  Reklamaci a stížnost není možné řešit pokud:
- případ popsaný v reklamaci/stížnosti se netýká chování GEPARD, jí nabízených produktů ani zaměstnanců či makléřů GEPARD,
- ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.
6.3  Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.gpf.cz a je k dispozici na každé provozovně franšízy GEPARD.
6.4  Tento reklamační řád byl schválen vedením GEPARD s účinností od 1. 9. 2016.

  

 
 
 

Doporučení, tipy, články


Sazby hypoték na historickém minimu. Hypo…

Vývoj úrokových sazeb hypoték má letos jasný trend a tím je strmý pád. Hypotéky tak pokořily loňský rekord a jejich sazby se dostaly na historické minimum. Díky Gepard Finance můžete...

Proč si půjčit na bydlení právě nyní aneb…

V současnosti je nejlepší doba pro financování vlastního bydlení úvěrem. Pokud si vzít někdy hypotéku, tak rozhodně teď. Úrokové sazby jsou rekordně nízko, ceny nemovitostí spadly rovněž dolů. Této příznivé...

Refinancování hypotéky: Změnou banky ušet…

Úroky jsou rekordně nízko, u hypoték lze výrazně ušetřit. Letos čeká konec fixace téměř 100 tisíc lidí a dá se tak očekávat, že banky v boji o klienta přitvrdí. Když vám tedy...

Jak získat nejlepší podmínky hypotéky?

Rekordně nízké průměrné úrokové sazby výrazně zvýšily zájem o hypoteční úvěry. V praxi je však pro většinu klientů obtížné až nemožné dosáhnout těch nejnižších inzerovaných úrokových sazeb, které se pohybují i pod...

Hypotéka nebo podnájem?

O volbě mezi hypotékou a nájmem bohužel často rozhodují zcela subjektivní faktory, zejména pak ochota se vázat k jedné konkrétní nemovitosti se všemi plusy a mínusy, které z toho plynou. K rozhodování však lze...

Fixace úrokové sazby

Většina z majitelů hypoték má úrokovou sazbu fixovanou na určité období, obvykle na rok, tři, či pět let. Konec fixace úrokové sazby je významným obdobím, neboť v tomto momentu lze s hypotékou bez sankce...


Další novinky